Quy định

Những mặt hàng không nhận gửi & giao :
 

- Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm theo qui định của Nhà nước về hàng cấm gửi, cấm lưu thông.

- Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khác và phương tiện vận chuyển.
- Các loại hàng hóa có xuất xứ nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam cấm nhập.

- Thực phẩm đông lạnh, thực phẩm cần bảo quản.

- Động vật sống.

Nhận hàng hộ :
 

- Khách hàng thông báo cho bên giao (hoặc mua) thông tin cụ thể hàng hóa (nên đóng gói sẵn) chi tiết rõ ràng và người liên hệ & số điện thoại (nên sms địa chỉ + số điện thoại đến số điện thoại hotline: 0988 00 1190).   

-Khi người giao hàng khác với thông tin khách hàng cung cấp, khách hàng nên hỗ trợ Giao hàng An Khánh  luôn luôn để chế độ online.  Quá 15 phút Giao hàng An Khánh liên lạc khách hàng không được hoặc không nghe máy.  Giao hàng An Khánh sẽ gửi 1 sms thông báo xin được hủy đơn hàng.

Nghĩa vụ của người gửi :
 

- Ghi đầy đủ thông tin chi tiết hàng hóa.
- Cung cấp chứng từ cần thiết đi kèm với hàng gửi.
- Hàng hóa phải được đóng gói đảm bảo.

Trách nhiệm của Giao hàng An Khánh :
 

- Có quyền từ chối phục vụ khi hàng gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hàng gửi kể từ khi nhận đến khi giao cho người có quyền nhận.

- Sau khi thu hộ tiền khách hàng (nếu có) sẽ chuyển ngay vào TK người nhờ thu hộ trong vòng 12h nhưng không được quá 24h, trừ thứ 7, CN và các ngày lễ.

Không hoàn phí trong trường hợp sau đây :
 

- Chuyển phát chậm trong trường hợp bất khả kháng : tai nạn, thiên tai . . .
- Hàng không giao đến được do lỗi bởi người gửi hoặc người nhận từ chối nhận.

Giao hàng An Khánh không chịu trách nhiệm bồi thường các trường hợp :
 

- Hàng hóa gửi & giao bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ hoặc tịch thu.
- Hàng hóa, vật phẩm bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên.
- Các thiệt hại gián tiếp, hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy chuyển, hư hỏng . . . .
- Khiếu nại quá thời hiệu quy định.

Lưu ý :
 

- Không các chất nguy hiểm vào hàng gửi.
- Người gửi cần khai báo đầy đủ rõ ràng các thông tin cần vận chuyển, giao nhận. . .
- Khách hàng có quyền khiếu nại trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày gửi.

- Những đơn hàng giá trị lớn hơn 1. 000. 000 vnd bên Giao hàng An Khánh sẽ áp dụng mức thu phí khác , hoặc từ chối nếu quá lớn.

- Trong trường hợp đơn hàng đi giao không thành công do khách hàng, đơn hàng được trả về cho Shop và Shop vui lòng trả thêm phụ phí  50% so với phí  ship ban đầu. Phí ship /1 địa chỉ(phí ban đầu) + 50% phí ban đầu  + tiền hàng.

 

  


HOTLINE : 090 999 6592
Tiếp thu phản ánh chất lượng, khiếu nại : trừ thứ 7, CN và các ngày lễ.