Những lỗi sai hay mắc phải khi tham gia giao thông

  • 1 năm trước
  • Vuongdat493
  • Tin tức

Quy định về biển báo hiệu, vạch kẻ đường được trích từ QCVN 41:2016/BGTVT  Có hiệu lực từ 1/11/2016 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ (hiện nay QCVN 41:2012/BGTVT đã hết hiệu lực)

Ở Hà Nội nhiều trường hợp người dân, đặc biệt các Shipper khi tham gia giao thông không vi phạm Luật mà CSGT dựa vào sự thiếu hiểu biết của đa số người dân để dọa nạt, không lỗi thành có lỗi, lỗi nhỏ thành lỗi to. Điển hình trong thời gian qua là lỗi "sai làn". Như vậy, khi nào bị lỗi "sai làn"? 

I. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường:

Ở những ngã 3, ngã 4 các dòng phương tiện được phân làn rẻ phải, rẽ trái và đi thẳng để tránh xung đột giao thông bằng vạch kẻ đường + mũi tên chỉ hướng đi trên mỗi làn đường và biển báo 411

Biển số 411 "Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường"

- Biển số 411: Hướng đi trên mỗi làn đường trên đường có nhiều làn được chia theo vạch kẻ đường.

- Biển số 412 (a,b,c,e,f,g,h): Là đường dành riêng cho từng loại xe.

                                                 http://i1153.photobucket.com/albums/p501/picsgb345/Mobile%20Uploads/7CF94BBF-03A1-4870-A4C6-EB6474312D67_zpstag9x9cb.jpg

 Vạch số 9.3: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường

Áp dụng: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường được sử dụng để chỉ hướng xe phải đi. Mũi tên chỉ hướng chỉ yếu sử dụng ở các nút giao có tách nhập làn và trên đường có nhiều làn xe. Mũi tên cũng có thể được sử dụng cho các phần đường xe chạy một chiều để xác nhận hướng giao thông.

Quy cách vạch như sau:

- Màu sắc của mũi tên chỉ đường là màu trắng.

- Tùy theo tốc độ xe chạy mà chọn kích thước các mũi tên phù hợp theo nguyên tắc xe chạy càng lớn thì kích thước mũi tên càng lớn. Kích thước mũi tên thể hiện trên hình G.73 áp dụng cho các đường có tốc độ xe chạy thấp. Kích thước mũi tên ghi ngoài ngoặc đơn thể hiện trên hình G.74 áp dụng cho các đường có tốc độ xe chạy cao. Kích thước mũi tên ghi trong ngoặc đơn thể hiện trên hình G.74 áp dụng cho các đường ô tô cao tốc và các đường có tốc độ thiết kế >= 100 Km/h.

                           https://img.otofun.net/upload/v5/203297/wsn7_i5g60qlx8jykm4z_IMG1953.PNG

Ví dụ:  Bạn rẽ trái mà lại đi vào làn có mũi tên đi thẳng thì gọi là: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Lưu ý, biển 411 phải có vạch 9.3 ở dưới thì mới hiệu lực. Hoặc nếu chỉ có riêng vạch 9.3 thì vẫn hiệu lực. Còn trường hợp có biển 411 mà không có vạch 9.3 thì biển đó không hiệu lực bởi biển 411 là biển chỉ dẫn, không thể làm căn cứ xử phạt.

 

*Tóm lại, Tại nơi giao nhau mà đi sai hướng mũi tên chỉ trên làn đường mình đi trước đó thì dính lỗi nhẹ tiền.

II. Lỗi "Sai làn".

Khi trên mặt đường phân chia thành nhiều làn được phân biệt bằng vạch kẻ đường, mỗi làn chỉ cho 1 số loại phương tiện giao thông nhất định đi trên đó. Ví dụ: Làn dành riêng cho ô tô con, làn dành riêng cho ô tô tải, làn dành riêng cho xe máy,... Và quan trọng là biển báo hiệu "đường dành riêng" như hình dưới đây:

 

- Biển số 412 (a,b,c,e,f,g,h): Là đường dành riêng cho từng loại xe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan